ASBAE

Junta directiva

Junta directiva
President  
Sr. Antonio Gras Taicar CCA
Vicepresident  
Sr. Manel Boza Electroauto
Secretari  
Sr. Juan Carlos Darriba Tododiesel
Tresorer  
Sr. Narcís Panella Serveis Panella
Vocals  
Sr. Sebastià Galceran Tallers Baldomà
Sr. Jordi Casas  Artes Motors
   
Assessor tècnic i de formació  
   
Assessor  
Sr. José Maria Allué  
Representant PIMEC  
Sra.Pilar Minguez  
Secretaria tècnica  
Srta Jenifer sànchez